Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ                        
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
           ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
                                                                                Θήβα 3 /1 / 2018
                                                                            Αριθ. Πρωτ. : 42
Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα
Ταχ. Κώδικας:  32200
Τηλ.: 2262023970                                  Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Φαξ: 2262023970                                             Δημοτικός Οργανισμός Θήβας
E-mail: dothivas@gmail.com                            (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)
Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Μαγδαληνή
Συνεδρίαση : 1η

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.
     Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Θηβαίων, (Παλαιό Δημαρχείο - οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) την  9η του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 20:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1.    Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ’ Τριμήνου 2017
2.    Ψήφιση υποχρεωτικών πιστώσεων προϋπολογισμού Ν.Π. οικ.έτους 2018
3.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό μελών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016
4.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016
5.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό μελών της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016
6.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016

                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                                        
                                      ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Δ.Σ. Δ.Ο.Θ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ         

ΚΟΝΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ                          

ΔΡΕΝΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                     

ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                 

ΜΑΡΖΑΒΑ – ΣΤΑΜΑΤΗ ΜΙΝΑ          

ΞΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ                            

ΖΕΡΙΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              

ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ                       

ΜΠΕΚΡΗΣ  ΣΠΥΡΟΣ                      

ΑΝΑΔΙΩΤΟΥ  ΕΛΕΝΗ      

ΧΑΤΖΗΧΡΟΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ     

ΚΟΡΔΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ                    

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              

ΖΑΜΠΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ                     
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου