Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2012

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δ.Σ


                         
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     
           ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ     
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ        
                                                                                Θήβα 17 / 2 / 2012
                                                                            Αριθ. Πρωτ. : 149
Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα          
Ταχ. Κώδικας:  32200                                                  
Τηλ.: 2262023970                                  Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Φαξ: 2262023970                                             Δημοτικός Οργανισμός Θήβας
E-mail: dothivas@gmail.com                          (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)
Πληροφορίες: Μάρθα Πανταζοπούλου
Συνεδρίαση : 4η                                             

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δ.Σ.
ΣΧΕΤ.
Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Παλαιό Δημαρχείο – οδός Πινδάρου και Οιδίποδος) την 23η του μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
  1. Αποδοχή ποσού 7.189,80€ από την Ειδική Γραμματεία Διατροφής και Άθλησης, Διεύθυνση Άθληση για όλους Τμήμα Διοικητικού και Οικονομικού, σύμφωνα με το υπ. Αριθ. 105307/27-09-2011 έγγραφό τους, για την πληρωμή προγραμμάτων ΑγΟ 2010-2011.
  2. Προσαρμογή της υποβληθείσας πρότασης του Δημοτικού Οργανισμού Θήβας στο πρόγραμμα «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας».
  3. Λήψη απόφασης για την ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων για το οικ. έτος 2011.
  4. Εγγραφή νηπίου.                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΠΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου