Δευτέρα 12 Μαρτίου 2012

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δ.Σ. (άρθρο 67 Ν.3852/10)


                         
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               
           ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ     
   ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ          
                                                                   Θήβα 09/03/2012
                                                               Αριθ. Πρωτ. : 255

Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα          
Ταχ. Κώδικας:  32200                                                  
Τηλ.: 2262023970                 Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Φαξ: 2262023970                            Δημοτικός Οργανισμός Θήβας
e-mail: dothivas@gmail.com           (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)
Πληροφορίες: Μάρθα Πανταζοπούλου
Συνεδρίαση : 1Η ΕΙΔΙΚΗ

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δ.Σ. (άρθρο 67 Ν.  
             3852/10)
ΣΧΕΤ.:

    Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Παλαιό Δημαρχείο – οδός Πινδάρου και Οιδίποδος) την 15η του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 για τη συζήτηση και      ψήφιση του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Θήβας», για το έτος 2012 (άρθρο 159 του Ν.3463/06 ΚΔΚ).

                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΠΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου