Τρίτη 20 Μαρτίου 2012

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δ.Σ.


                         
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     
           ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ     
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ        
                                                                                Θήβα 16 / 3 / 2012
                                                                            Αριθ. Πρωτ. : 277
Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα          
Ταχ. Κώδικας:  32200                                                  
Τηλ.: 2262023970                                  Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Φαξ: 2262023970                                             Δημοτικός Οργανισμός Θήβας
E-mail: dothivas@gmail.com                          (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)
Πληροφορίες: Μάρθα Πανταζοπούλου
Συνεδρίαση : 5η                                             

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δ.Σ.
ΣΧΕΤ.
Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Παλαιό Δημαρχείο – οδός Πινδάρου και Οιδίποδος) την 22α του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
 1. Αποδοχή ποσού 35.640,00€ από την ΕΕΤΑΑ σαν Α’ δόση, δυνάμει της από 5/1/2012 μεταξύ μας σύμβασης για υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής».
 2. Αποδοχή ποσού 120.000,00€ σύμφωνα με την υπ. Αριθ. 97/13-3-2012 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Θηβαίων, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών του Δημοτικού Οργανισμού Θήβας οικονομικού έτους 2012.
 3. Αίτημα της ομάδος «ΙΟΛΑΟΣ» για χρήση του Δημοτικού σταδίου Θήβας για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας μέχρι την λήξη της αγωνιστικής περιόδου.
 4. Παροχή διευκολύνσεων στην εταιρεία παραγωγής ταινιών GUANACO η οποία σε συμπαραγωγή με την ΕΡΤ θα πραγματοποιήσει γυρίσματα στην περιοχή μας.
 5. Διάθεση και ψήφιση πίστωσης ποσού για δαπάνες ΠΟΕ.
 6. Διάθεση και ψήφιση πίστωσης για λοιπές αποδόσεις.
 7. Διάθεση και ψήφιση πίστωσης για την καταβολή εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΟΠΑΔ.
 8. Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων για τη λειτουργία Συσσιτίων.
 9. Διάθεση και ψήφιση πίστωσης για απολύμανση κτιρίων του ΔΟΘ, για αναγόμωση πυροσβεστήρων πυρασφάλειας κτιρίων του ΔΟΘ και καθαρισμό μοκετών, καθαρισμό φρεατίων και λοιπών δαπανών γενικής φύσεως.
 10. Διάθεση και ψήφιση πίστωσης για προμήθεια τελών κυκλοφορίας οχημάτων και για έλεγχο ΚΤΕΟ του λεωφορείου ΚΑΠΗ του ΔΟΘ.
 11. Διάθεση και ψήφιση πίστωσης δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων, προκηρύξεων και λοιπών δημοσιεύσεων.
 12. Διάθεση και ψήφιση πίστωσης για προμήθεια λαμπτήρων.
 13. Διάθεση και ψήφιση πίστωσης για εκκένωση βόθρων.
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διοργάνωση των εκδηλώσεων «ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΕΙΑ», διάθεση και ψήφιση των ανάλογων πιστώσεων.
 15. Διάθεση και ψήφιση πίστωσης γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων.
 16. Διάθεση και ψήφισης πίστωσης εντύπων υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.
 17. Διάθεση και ψήφιση πίστωσης για δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια.
 18. Διάθεση και ψήφιση πίστωσης για αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων.
 19. Διάθεση και ψήφιση πίστωσης για αμοιβές γυμναστών – προπονητών.
 20. Διάθεση και ψήφιση πίστωσης για λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών.
 21. Διάθεση και ψήφιση πίστωσης για έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ΔΟΘ
 22. Διάθεση και ψήφιση πίστωσης για τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών.
 23. Διάθεση και ψήφιση πίστωσης για δαπάνες δημοσίων σχέσεων για α) Πινδάρεια, β) Χορωδιακή συγκέντρωση και άλλων εκδηλώσεων.
 24. Διάθεση και ψήφιση πίστωσης για συμμετοχή σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις.
 25. Διάθεση και ψήφιση πίστωσης για δαπάνες δεξιώσεων τοπικών και εθνικών εορτών.
 26. Διάθεση και ψήφιση πίστωσης για συνδρομή σε εφημερίδες περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα.
 27. Διάθεση και ψήφιση πίστωσης για έξοδα οργάνωσης Κοινωνικών δραστηριοτήτων.
 28. Διάθεση και ψήφιση πίστωσης για έξοδα εκδρομών ΚΑΠΗ.
 29. Διάθεση και ψήφιση πίστωσης για έξοδα ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.
 30. Διάθεση και ψήφιση πίστωσης για προμήθεια καουτσούκ για γήπεδα.
 31. Διάθεση και ψήφιση ποσού για αμοιβές και προμήθεια τραπεζών.
 32. Διάθεση και ψήφιση πίστωσης για φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης και προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης.
 33. Διάθεση και ψήφιση πίστωσης για προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και καυσίμων κίνησης.
 34. Συζήτηση και λήψη απόφασης για το αίτημα του μονίμου υπαλλήλου του ΔΟΘ Παπαϊωάννου Αριστείδη για μετάταξή του στον Δήμο Ελευσίνας.
 35. Καθορισμός ύψους αποζημίωσης γυμναστών προγραμμάτων ΑγΟ.
 36. Διάθεση και ψήφιση πίστωσης για λοιπές προμήθειες υλικών γραφείου.

                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΠΗΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου