Τετάρτη 3 Απριλίου 2013

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.
    Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πουθα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Παλαιό Δημαρχείο – οδός Πινδάρου και Οιδίποδος) την 3 η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ   2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:


 1. Ψήφιση πίνακα στοχοθεσίας του ΝΠ «Δημοτικός Οργανισμός Θήβας» οικονομικού έτους 2013
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας της βιβλιοθήκης του Δημοτικού Οργανισμού Θήβας με την Future Library
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγκατάσταση του προγράμματος ΑΒΕΚΤ5.6 στην βιβλιοθήκη και την υπογραφή σχετικής σύμβασης για την τεχνική υποστήριξη αυτού
 4. Διάθεση και ψήφιση πίστωσης ποσού 3000,00€  για την δαπάνη «Φωτισμός  και κίνηση» του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013
 5. Διάθεση και ψήφιση πίστωσης ποσού 100,00€  για την δαπάνη «Έλεγχος ΚΤΕΟ και κάρτα ελέγχου καυσαερίων » του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013
 6. Διάθεση και ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00€  για την δαπάνη «Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων » του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013
 7. Διάθεση και ψήφιση πίστωσης ποσού 1000,00€  για την δαπάνη «Λοιπά ασφάλιστρα » του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013
 8. Διάθεση και ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00€  για την δαπάνη «Εκκενώσεις βόθρων » του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013
 9. Διάθεση και ψήφιση πίστωσης ποσού 40.000,00€ για την δαπάνη «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό» του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013
 10. Διάθεση και ψήφιση πίστωσης ποσού 8000,00€ για την δαπάνη «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση» του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013
 11. Διάθεση και ψήφιση πίστωσης για την δαπάνη «έξοδα λειτουργίας συσσιτίων» του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013
 12. Διάθεση και ψήφιση πίστωσης ποσού 25000,00€ για την δαπάνη «Μισθώματα κτιρίων» του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013
 13. Διάθεση και ψήφιση πίστωσης ποσού 1000,00€ για την δαπάνη «έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων» του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013
 14. Διάθεση και ψήφιση πίστωσης ποσού 1000,00€ για την δαπάνη «έξοδα δημοσίευσης προκυρήξεων» του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013
 15. Διάθεση και ψήφιση πίστωσης ποσού 1000,00€ για την δαπάνη «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013
 16. Διάθεση και ψήφιση πίστωσης ποσού 1000,00€ για την δαπάνη «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013
 17. Διάθεση και ψήφιση πίστωσης ποσού 6000,00€ για την δαπάνη «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013
 18. Διάθεση και ψήφιση πίστωσης ποσού 1000,00€ για την δαπάνη «Υλικά φαρμακείου» του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013
 19. Διάθεση και ψήφιση πίστωσης ποσού 2000,00€ για την δαπάνη «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως » του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013
 20. Διάθεση και ψήφιση πίστωσης ποσού 5000,00€ για την δαπάνη «Υλικά επισκευής και συντήρησης κτιρίων» του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013
 21. Διάθεση και ψήφιση πίστωσης ποσού 3000,00€ για την δαπάνη «Προμήθεια γραφικής ύλης  » του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013
 22. Διάθεση και ψήφιση πίστωσης ποσού 1000,00€ για την δαπάνη «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013

                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                  ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου