Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
Θήβα 4 / 12 / 2014
Αριθ. Πρωτ. : 1862
Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 - Θήβα
Ταχ. Κώδικας: 32200
Τηλ.: 2262023970 Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Φαξ: 2262023970 Δημοτικός Οργανισμός Θήβας
E-mail: dothivas@gmail.com (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)
Πληροφορίες: Σταμάτη Ευφροσύνη
Συνεδρίαση : 18η

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.
ΣΧΕΤ.
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Παλαιό Δημαρχείο – οδός Πινδάρου και Οιδίποδος) την 8η του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:1.Διάθεση και Ψήφιση πίστωσης στους Κ.Α.:
α)Κ.Α. 00-6492 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών
αποφάσεων» ποσό #2.000.00# €.
β)Κ.Α. 10-6463 με τίτλο «΄Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» ποσό #1.000,00#€
γ)Κ.Α. 10-7134.0002 με τίτλο «Λογισμικά προγράμματα» ποσό #800,00#€
δ)Κ.Α. 00-6222 με τίτλο «Τηλεφωνικά – τηλεγραφικά και τηλετ. τέλη
εσωτερικού» ποσό #5.500,00#.
2.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετ. με αίτημα της «Εθνικής Αθλητικής
Ομοσπονδίας ατόμων με αναπηρίες» για την διεξαγωγή του πανελληνίου
πρωταθλήματος αντισφαίρισης με αμαξίδιο.
3.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετ. με την έγκριση δαπάνης για την εξαγορά
Συντάξιμης υπηρεσίας της υπαλλήλου του Κ.Α.Π.Η. Βαγίων ΜΠΑΤΣΟΥΛΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ.
4.Συζήτηση και λήψη απόφασης για άσκηση Έφεσης της υπ΄αριθμ. 42/2014
απόφασης ειρηνοδικείου Θηβών και εξουσιοδότηση δικηγόρου για την άσκηση
έφεσης και παράστασης κατά της άσκησης αυτής.
5.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετ. με την Αποδοχή ποσού #1.000,00# ευρώ
από χορηγία της ALFABANK.
6.Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας του
λεωφορείου του Ν.Π.
7.Εγγραφή νηπίου στην δύναμη του Π. Σταθμού Βαγίων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Δ.Σ Δ.Ο.Θ.


ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΟΝΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΣΚΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΖΕΡΙΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΧΑΡΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΠΕΚΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΜΑΙΡΗ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΩΡΑ

ΔΑΓΔΕΛΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΑΓΑΠΑΚΗ – ΑΝΑΔΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΖΑΜΠΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου