Τρίτη 12 Απριλίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ενός (1) ατόμου ειδικότητας Δ.Ε. Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1)
ατόμου της ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών
αναγκών του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Θήβας».

Δείτε εδώ το σχετικό φάκελο με την Ανακοίνωση , την Αίτηση και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου