Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ


                        

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
           ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
                                                                                Θήβα 5 /9 / 2018
                                                                            Αριθ. Πρωτ. : 1707
Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα
Ταχ. Κώδικας:  32200
Τηλ.: 2262023970                                  Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Φαξ: 2262023970                                             Δημοτικός Οργανισμός Θήβας
E-mail: dothivas@gmail.com                           (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)
Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Μαγδαληνή
Συνεδρίαση : 14η

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.
     Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Παλαιό Νοσοκομείο – οδός Πινδάρου 112) την  12 του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Β’ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και Α’ αναμόρφωση Ο.Π.Δ.
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραχώρηση γηπέδου στον ΑΟ Θήβας.
3. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.418,00€ στον Κ.Α. 10-6699.0001 με τίτλο «Λοιπές προμήθειες» προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» ΦΕΚ 133/τεύχος Α’/19-7-2018 για την προμήθεια πλαστικών καθισμάτων για τις ανάγκες του ΔΟΘ.
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διοργάνωση εκδήλωσης στη γιορτή Τρίτης Ηλικίας στα ΚΑΠΗ Θήβας και Βαγίων και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 600,00€ στον ΚΑ 10-6473 με τίτλο «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διοργάνωση εκδηλώσεων στην Τ.Κ. Ελαιώνα την 25-9-2018.
                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

                                         

                                       
                                  
                                          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Δ.Σ. Δ.Ο.Θ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ         

ΚΟΝΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ                          

ΔΡΕΝΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                      

ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                 

ΜΑΡΖΑΒΑ – ΣΤΑΜΑΤΗ ΜΙΝΑ          

ΞΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ                            

ΖΕΡΙΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              

ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ                       

ΜΠΕΚΡΗΣ  ΣΠΥΡΟΣ                      

ΑΝΑΔΙΩΤΟΥ  ΕΛΕΝΗ      

ΧΑΤΖΗΧΡΟΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ     

ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ                 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ                    

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              

ΖΑΜΠΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ                     
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου