Τετάρτη 17 Απριλίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ


                        

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
           ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
                                                                                Θήβα 15 / 4 / 2019
                                                                            Αριθ. Πρωτ. : 760
Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα
Ταχ. Κώδικας:  32200
Τηλ.: 2262023970                                  Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Φαξ: 2262023970                                             Δημοτικός Οργανισμός Θήβας
E-mail: dothivas@gmail.com                           (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)
Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Μαγδαληνή
Συνεδρίαση : 5η

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.
     Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Παλαιό Νοσοκομείο – οδός Πινδάρου 112) την  18 του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα 19:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό του χρονικού διαστήματος εγγραφής επανεγγραφής νηπίων για το σχολικό έτος 2019-2020 στους Παιδικούς Σταθμούς του ΔΟΘ. Καθορισμός προϋποθέσεων – δικαιολογητικών και συγκρότηση της ειδικής επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων.
2.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 62/2018 απόφασης ΔΣ σχετικά με τον προσδιορισμό μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφείων) για τους Παιδικούς Σταθμούς του ΔΟΘ και συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Επαναξιολόγησης των αιτήσεων απαλλαγής ή επαναπροσδιορισμού των τροφείων.
3.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 63/2018 απόφασης ΔΣ σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων αξιολόγησης των αιτήσεων επανεγγραφών και εγγραφών των νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του ΔΟΘ.
4.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας τμήματος ΚΑΠΗ.
5.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής».
6.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση εκδήλωσης το Πάσχα στην Τ.Κ. Νεοχωρακίου και εξειδίκευση πίστωσης στον Κ.Α. 15-6474.0001 με τίτλο «Άλλες Εκδηλώσεις».
7.   Εξειδίκευση πίστωσης στον Κ.Α. 60-6495.0001 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του ΔΟΘ.
8.   Εξειδίκευση πίστωσης στον Κ.Α. 10-7135 με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός»  για προμήθεια επαγγελματικής ηλεκτρικής σκούπας για τη Βιβλιοθήκη του τμήματος Πολιτισμού του ΔΟΘ.

                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                              ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
                                         

                                                                    ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Δ.Σ. Δ.Ο.Θ.


                                                                       

 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ         

ΚΟΝΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ                          

ΔΡΕΝΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                     

ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                 

ΜΑΡΖΑΒΑ – ΣΤΑΜΑΤΗ ΜΙΝΑ          

ΞΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ                             

ΖΕΡΙΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              

ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ                       

ΜΠΕΚΡΗΣ  ΣΠΥΡΟΣ                      

ΑΝΑΔΙΩΤΟΥ  ΕΛΕΝΗ      

ΧΑΤΖΗΧΡΟΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ     

ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ                 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ                     

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              

ΖΑΜΠΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ                     
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου