Τετάρτη 19 Μαΐου 2021

Εγγραφές – Επανεγγραφές νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς ΘΗΒΑΣ και Δ.Ε. ΒΑΓΙΩΝ του Δ.Ο.Θ. σχ. περιόδου φιλοξενίας 2021-2022.

 

Ν.Π. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ»               

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ


Σας ενημερώνουμε για την έναρξη υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών για τις Εγγραφές – Επανεγγραφές νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς ΘΗΒΑΣ και Δ.Ε. ΒΑΓΙΩΝ του Δ.Ο.Θ.  σχ. περιόδου φιλοξενίας 2021-2022.

 

Χρόνος υποβολής Δικαιολογητικών:   

20 ΜΑΪΟΥ 2021  έως 21  ΙΟΥΝΙΟΥ 2021


● Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων Εγγραφής - Επανεγγραφής νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π. «Δ.Ο.Θ.» για το σχ. έτος 2021-2022 θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω e-mail στην ηλεκτρ. δ/νση των Παιδικών Σταθμών: paidstth@otenet.gr

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τους Παιδικούς Σταθμούς Δ.Ο.Θ. σχετικά με πληροφορίες για την εγγραφή καθώς επίσης  και για τον τρόπο   υποβολής της Αίτησης και των δικαιολογητικών, από τις 09.00π.μ. έως 13:00μ.μ. καθημερινά (κ. Σταμάτη – τηλ. 2262029372).

 

Στους Παιδικούς Σταθμούς γίνονται δεκτά παιδιά  από 2,5 ετών ( 30 μηνών ) έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση

 

Τα έντυπα των Αιτήσεων, το Ατομικό Δελτίο Υγείας και τα δικαιολογητικά θα μπορείτε να τα βρείτε στο site του Δ.Ο.Θ.: http://dothivas.blogspot.com και στο site του ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ: https://thiva.gr

 

Η εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση μαζί με όλα τα συγκεντρωτικά απαραίτητα έγγραφα – δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την επαγγελματική, οικονομική, οικογενειακή κατάσταση θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρ. δ/νση των Παιδικών Σταθμών : paidstth@otenet.gr

 

Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής ο φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθεται κατόπιν ραντεβού, τηρώντας τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού  στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω COVID- 19, στην δ/νση ΑΜΦΙΟΥ 3-5 ΘΗΒΑ για την εγγραφή  στους Π.ΣΤ. ΘΗΒΑΣ και στον Π.ΣΤ. ΒΑΓΙΩΝ για την αντίστοιχη εγγραφή.

 

Ο φάκελος θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφει: «Υπόψη Παιδικών Σταθμών ΔΟΘ», το Ονομ/μο του ενδιαφερόμενου Γονέα καθώς και την ένδειξη:

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ή ΕΠΑΝ/ΦΗΣ νηπίου στους ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΘΗΒΑΣ ή ΒΑΓΙΩΝ του Ν.Π « ΔΟΘ» – σχ. έτ. 2021-2022.

 

Παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την καλύτερη δυνατή ευκρίνεια και πληρότητα  των εγγράφων σας, ενώ επίσης συστήνουμε να αναγράφετε το ον/μο ΓΟΝΕΑ και ΝΗΠΙΟΥ καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, προκειμένου να είμαστε σε θέση να επικοινωνήσουμε μαζί σας, αναφορικά με την αίτησή σας.


Μεμονωμένα δικαιολογητικά αιτήσεων δε θα παραλαμβάνονται.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ 

 

ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ  ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΝΤΥΠΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2021-2022Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου