Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού Οργανισμού ΘήβαςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού Οργανισμού Θήβας.
Δείτε  ΕΔΩ ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
101
Δημοτικός Οργανισμός Θήβας (Δ.Ο.Θ.) (για τον Παιδικό Σταθμό Θήβας)
Θήβα
ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμων
Από την υπογραφή
της
σύμβασης
έως και 31.7.2014
2
102
Δημοτικός Οργανισμός Θήβας (Δ.Ο.Θ.) (για τον Παιδικό Σταθμό Θήβας)
Θήβα
ΥΕ 16 Προσωπικού Καθαριότητας
Από την υπογραφή
της
σύμβασης
έως και 31.7.2014
1
103
Δημοτικός Οργανισμός Θήβας (Δ.Ο.Θ.) (για τον Παιδικό Σταθμό Βαγίων)
Θήβα
ΥΕ14 Βοηθών Μαγείρων
Από την υπογραφή
της
σύμβασης
έως και 31.7.2014
1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου