Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2014

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
Θήβα 7 /2 / 2014
Αριθ. Πρωτ. : 131
Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 - Θήβα
Ταχ. Κώδικας: 32200
Τηλ.: 2262023970 Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Φαξ: 2262023970 Δημοτικός Οργανισμός Θήβας
E-mail: dothivas@gmail.com (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)
Πληροφορίες: Μουλκιαρώτου Σεραφεία
Τηλ: 2262061544

Συνεδρίαση :4η

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Παλαιό Δημαρχείο – οδός Πινδάρου και Οιδίποδος) την 11η του μηνός Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 6,30 μ.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:
  1. Συγκρότηση επιτροπών λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών Θήβας και Βαγίων.
  2. Λήψη απόφασης για την υπογραφή Συμφωνητικού συνεργασίας της Βιβλιοθήκης του ΔΟΘ με την Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία Future Library.
  3. Διαγραφή νηπίων
  4. Ανάκληση της υπ.αριθ.8/2014 απόφασης
  5. Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών προϋπολογισμού έτους 2014.
  6. Έγκριση των ενεργειών εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης συμβάσεων για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΔΣ Δ.Ο.Θ.ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΝΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

ΣΔΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΧΑΡΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΑΓΚΑ ΚΩΝ/ΝΑ

ΣΥΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΑΛΜΠΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΜΑΚΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΧΡΗΣΤΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΖΑΜΠΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου